CO TO JEST STACJA TRANSFORMATOROWA?

Stacja transformatorowa jest elementem sieci elektroenergetycznej umieszczonym w jednym miejscu i przeznaczonym do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej. Stacja transformatorowa SN/nN przetwarza napięcie z wyższego na niższe.

PRZEBIEG PROJEKTU BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ KROK PO KROKU:

1

WYSŁANIE WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTRENERGETYCZNEJ DO LOKALNEGO OSD, NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANĄ WYDANE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA I UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA DO SIECI OSD

2

PO OTRZYMANIU WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA, WIZJA LOKALNA I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI STACJI TRANSFORMATOROWEJ

3

ZATWIERDZENIE KONCEPCJI STACJI TRANSFORMATOROWEJ I PODPISANIE UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ Z OSD PRZEZ INWESTORA

4

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PRZEZ WYKONAWCĘ - W JEGO SKŁAD WCHODZĄ: WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO, OPINIA LOKALNEGO ZUDP (ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ), POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB JEJ ZGŁOSZENIE

5

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZEZ WYKONAWCĘ I JEJ ODBIÓR PRZEZ LOKALNEGO OSD

TWOJE ZYSKI PO ZMIANIE TARYFY I PRZEJŚCIU NA ZASILANIE Z NISKIEGO NAPIĘCIA (NN) NA ŚREDNIE NAPIĘCIE SN

Wymierne korzyści finansowe poprzez obniżenie kosztów usług dystrybucyjnych wahają się przedziale od 40% do 70% w zależności od stawek lokalnego OSD i wielkości poboru energii elektrycznej.