CO TO JEST ZASADA TPA?

Dzięki zasadzie TPA (Third Party Access) Twoja firma, jako odbiorca końcowy, może swobodnie wybierać sprzedawcę energii elektrycznej, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, bez zmian korzystając z obecnej sieci energetycznej (lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego). W praktyce umożliwia to dokonywanie zakupów energii i jej dystrybucji w oparciu o dwie osobne umowy:


Umowę na zakup energii elektrycznej
z wybranym sprzedawcą


Umowę na przesył, czyli dystrybucję
energii elektrycznej z lokalnym
Operatorem Systemu DystrybucyjnegoCZY TWOJĄ FIRMĘ DOTYCZY MODERNIZACJA UKŁADÓW POMIAROWYCH?


W przypadku, kiedy Twoja firma należy do grupy taryfowej A lub B jesteś zobowiązany
do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do
warunków TPA na własny koszt, ponieważ to Twoja firma jest właścicielem
układów pomiarowo-rozliczeniowych.


W przypadku przynależenia do grupy taryfowej C i G koszty dostosowania ponosi
Operator Systemu Dystrybucyjnego, ponieważ to on jest właścicielem układu
pomiarowo-rozliczeniowego.

PRZEBIEG MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWEGO:

1

WYSŁANIE WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWEGO DO LOKALNEGO OSD

2

PO OTRZYMANIU WARUNKÓW MODERNIZACJI, WIZJA LOKALNA I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWEGO

3

ZATWIERDZENIE KONCEPCJI MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWEGO PRZEZ INWESTORA

4

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

5

MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ i JEGO ODBIÓR PRZEZ LOKALNEGO OSD

NIE CZEKAJ!
WYKONAJ MODERNIZACJĘ UKŁADU POMIAROWEGO
Z KORZYŚCIĄ DLA SWOJEJ FIRMY.

Zadzwoń lub napisz do nas, a nasz Konsultant wszystko Ci wyjaśni.