CHCESZ ZOPTYMALIZOWAĆ WYDATKI NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
W TWOJEJ FIRMIE? PŁACIĆ MNIEJ ZA ENERGIĘ, CIEPŁO I GAZ?

JEŚLI TAK, NASZA USŁUGA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

Audyt energetyczny to ekspertyza techniczno-ekonomiczna mająca na celu kompleksową ocenę sposobu gospodarowania energią w Twoim zakładzie. Pozwala to na wskazanie obszarów nieefektywnych, a następnie opracowanie konkretnych rozwiązań z wyliczeniem szacunkowych kosztów związanych z modernizacją i rzeczywistych oszczędności.

POCHODZENIE ENERGII W TWOJEJ FIRMIE
OSZCZĘDNOŚCI KRYJĄ SIĘ WSZĘDZIE!
W Twojej firmie energia pochodzi z wielu źródeł, których często nie bierzesz pod uwagę.
Czasami niewiele trzeba, aby uzyskać duże oszczędności, np.: zmiana taryfy, kompensacja mocy biernej, rekuperacja.
Zdarzają się przypadki, gdzie bez żadnej inwestycji można „dać wytchnienie portfelowi”.
Kto wie, może właśnie taki przypadek jest w Twojej firmie?

OBSZARY AUDYTU:


Zużycie mediów energetycznych,
opłat i dobranych taryf,
mocy zamówionej, energii biernej

instalacje wewnętrzne
(elektryczne, cieplne,
chłodnicze, gazowe, wentylacyjne)


Oświetlenie wewnętrzne
i zewnętrzne

Określenie stanu posiadanych
maszyn i urządzeń

Ogrzewanie i przygotowanie
ciepłej wody użytkowej

Wentylację i klimatyzację

Określenie potencjału zastosowania OZE

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA:W zakresie gospodarki energią elektryczną:

 • dobór taryfy, mocy zamówionej do aktualnych potrzeb zakładu
 • kompensacja mocy biernej
 • kompensacja biegu jałowego transformatora
 • zastosowanie systemu sterowania oświetleniem - czujniki ruchowe, czasowe, włączniki sekwencyjne
 • ograniczenie przekroczeń mocy zamówionej poprzez konkretne rozwiązania
 • systemy sterowania urządzeniami, takimi jak: pompy, wentylatory, sprężarki
 • modernizacja oświetlenia - lampy LED, oświetlenie stanowiskowe itp.
 • ocena potencjału wykorzystania fotowoltaiki, wiatraków, mikrobiogazowniW zakresie gospodarki energią cieplną i procesową:

 • dobór taryf gazowych/cieplnych do potrzeb Twojego zakładu
 • wykorzystanie ciepła odpadowego na potrzeby grzewcze
 • zmiana źródła ciepła - LPG, olej opałowy, gaz ziemny
 • modernizacja systemu kotłowego
 • systemy sterowania ciepłem technologicznym
 • niwelacja nieszczelności
 • zabudowa akumulatorów ciepła - ograniczenie mocy szczytowej
 • wykorzystanie pomp ciepła, systemów paneli słonecznychW zakresie gospodarki chłodem:

 • ocena możliwości modernizacyjnych układu - zmiana systemu
 • poprawa sprawności układów chłodniczych – sprężarkowych, np.: inwerter, ekonomizer
 • zastosowanie urządzeń absorpcyjnych
 • wykorzystanie dostępnego potencjału chłodniczego - Free Cooling , wody gruntowe
 • ograniczenie mocy urządzeń chłodniczych - rozwiązania systemowe
 • zastosowanie systemów odzysku ciepła z układów chłodniczych - ciepło przegrzania, ciepło skraplania, odzysk z układu olejowego
 • określenie potencjału zastosowania nowoczesnych systemów sterowania, wymiany izolacji
 • rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych z układami sprężarkowymiW zakresie gospodarki sprężonym powietrzem:

 • odzysk ciepła ze sprężonego powietrza do C.W.U/C.O
 • nadbudowa układu pompy ciepła na instalacji sprężonego powietrza
 • decentralizacja sieci - montaż zbiorników buforowych przy największych odbiorach
 • likwidacja wycieków w instalacji
 • zmniejszenie ciśnienia pracy w instalacji sprężonego powietrza.
 • zastosowanie automatyki kontrolno-pomiarowej - zawory elektromagnetyczne, zawory zamykające NO/NC

PRZEBIEG AUDYTU ELEKTRYCZNEGO:

1

Wizyta w firmie

2

Analiza stanu
istniejącego

3

Ocena stanu
istniejącego

4

Zaproponowanie
usprawień

5

Analiza
ekonomiczna

6

Prezentacja
wyników