Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

W związku z realizacją projektu "Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw" Energia dla firm zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

W związku z realizacją projektu "Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw" nr POKL. 08.01.01-06-397/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Energia dla firm Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa z zakresu poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 10.04.2014 r. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 10.04.2014 r. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 10.04.2014 r.

« wróć