Polski Fundusz Energetyczny FIZAN

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN, którego właścicielem aktywów jest Robert Zagożdżon konsoliduje aktywa biznesowe należące do Roberta Zagożdżona.

Celem tego działania jest przede wszystkim dalszy dynamiczny rozwój działalności spółek w obszarze energetyki, finansów i innowacyjności.

Konsolidacja jest także odpowiedzią na szybki rozwój podmiotów kontrolowanych przez właściciela, które na obecnym etapie wymagają pełnej przejrzystości komunikacyjnej, nowoczesnych mechanizmów zarządzania oraz optymalizacji kosztów wynikających ze świadczenia usług dla klientów. Przejęcie zarządzania, jako jedynie techniczny krok ku nowej strukturze, będzie miało charakter nieodpłatny.

Zgodnie z wdrażaną w 2016 roku strategią w pierwszej kolejności do Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN za zgodą Prezesa UOKiK* zostaną wniesione aktywa grupy kapitałowej Energia dla firm S.A., w kolejnych etapach planowane jest wniesienie pozostałych aktywów kontrolowanych przez Roberta Zagożdżona. Planowane jest też wdrażanie zaawansowanych struktur zarządzania grupą, umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału spółek portfelowych oraz finansowanie nowatorskich pomysłów inwestycyjnych. Osobą, która będzie miała za zadanie czuwać nad prawidłowością zarządzania strukturą oraz poszczególnymi inwestycjami będzie Pan Jacek Murawski.

*Konieczność uzyskania zgody Prezesa UOKiK jest podyktowana wielkością przechodów grupy kapitałowej Energii dla firm w poprzednich latach i zmiana formy własności musi zostać oceniona pod kątem wpływu na konkurencję na rynku właściwym.

« wróć