Nowa spółka obsługowa Energii dla firm

Informujemy, że od 01.10.2014 r. obsługą korespondencji przychodzącej i wychodzącej Energii dla firm, będzie zajmować się nowa spółka – Centrum Usług Wspólnych – Energia i Gaz Sp. z o.o.

Dane nowej spółki podajemy poniżej:
Centrum Usług Wspólnych - Energia i Gaz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439370, REGON: 146375706, NIP: 9482598117.

« wróć