Energia dla Firm złożyła prospekt emisyjny w KNF

Nasza Spółka zrobiła pierwszy krok w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z planowaną ofertą publiczną akcji (IPO), nasza Spółka złożyła 12 sierpnia prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.

Pieniądze pozyskane na rynku kapitałowym, chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój w segmentach sprzedaży energii elektrycznej i gazu, a także ekspansję w obszarze sprzedaży systemów fotowoltaicznych i innych obszarów biznesowych.

- Rozpoczęliśmy działalność zaraz po rozpoczęciu liberalizacji rynku energetycznego. Mamy ugruntowaną pozycję jako jeden z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej i gazu, zbudowaliśmy też rozpoznawalną i wartościową markę. To optymalny moment na ofertę publiczną i giełdowy debiut. Chcemy zrobić kolejny krok i wzmocnić naszą podstawową działalność, a także wprowadzić nowe rozwiązania dla klientów – wyjaśnia Wojciech Pomykała, Prezes Energii dla Firm. - Sprzyjają nam doskonałe perspektywy rynku, na którym z jednej strony oczekiwany jest wzrost konsumpcji energii elektrycznej i gazu, a z drugiej wciąż jest miejsce na wprowadzania nowych produktów, sprzedawania kolejnych usług istniejącym klientom, np. w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania energii przez konsumentów dodaje.

Spółka oczekuje m.in., że wskutek postępującej liberalizacji na rynku energii, zarówno elektrycznej, jak i gazu ziemnego, rozwijać się będzie oferta łączonej dostawy prądu i gazu (tzw. dual fuel) wzorem państw, gdzie rynek gazu i energii jest bardziej rozwinięty i zliberalizowany.

Grupa nasza posiada własną sieć ponad 100 specjalistów sprzedaży oraz współpracuje z kilkoma zewnętrznymi podmiotami, które prowadzą sprzedaż na terenie całej Polski. Dodatkowo dysponujemy bazą blisko 50 tys. klientów, którym sprzedaje lub sprzedawała energię eklektyczną i paliwo gazowe, a którzy mogą stać się potencjalnymi klientami w obszarze odnawialnych źródeł energii i innych produktów energetycznych i okołoenergetycznych.

- Będziemy nadal szybko się rozwijać. Odchodzimy od prostego modelu sprzedaży. Coraz większe oczekiwania i świadomość klientów iż mogą sami jednocześnie wytwarzać energie elektryczną i ją konsumować sprawia, że chcemy dostarczać klientom rozwiązania komplementarne i ekologicznemówi Wojciech PomykałaTakie podejście rodzi dla Spółki możliwość generowania większej wartości dodanej, poprzez wprowadzenie dodatkowych usług do sprzedaży energii elektrycznej i gazudodaje Prezes.

 

« wróć