Energia dla firm spółką akcyjną!

Z końcem grudnia 2014 r. nastąpiło przekształcenie spółki Energia dla firm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Energia dla firm spółka akcyjna (skrót: S.A.) z siedzibą w Warszawie.

Spółce akcyjnej będą przysługiwać wszystkie uprawnienia i oznaczenia, które posiadała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nie ulegnie zmianie NIP, ani REGON, ani adres). Zmianie ulega forma prawna (ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną) i numer KRS - nowy numer KRS to 0000536541. Zmiana ta nie wpłynie w żaden sposób na warunki ani sposób wykonywania umów zawartych przez Państwa z Energia dla firm sp. z o.o.

« wróć