Energia dla firm S.A. na XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER

O bezpieczeństwie energetycznym, przyszłości sektora paliwowego czy dekarbonizacji gospodarki. To między innymi o tych zagadnieniach debatowali paneliści dwudniowej konferencji EuroPOWER. W radzie programowej wydarzenia zasiadała Prezes Energii dla firm S.A., Iwona Golonko.

W dn. 25 - 26 listopada, Energia dla firm S.A. była gościem jesiennej edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Wśród znakomitych osobistości, które dwa razy w roku gromadzą się, by porozmawiać o kondycji energetycznej kraju, znalazła się Prezes Energii dla firm S.A. Będąc członkiem rady programowej, Iwona Golonko miała wpływ na tematykę poruszaną podczas ostatniej konferencji. Uczestnicy jesiennej edycji EuroPOWER, tym razem debatowali o bezpieczeństwie energetycznym w ujęciu lokalnym i globalnym, o przyszłości sektora paliwowego oraz dekarbonizacji gospodarki. To obecnie najbardziej palące problemy i zagadnienia dyskutowane w branży.

W ciągu dwóch dni konferencji prezesi największych spółek energetycznych oraz przedstawiciele parlamentu przedstawiali postęp prac nad projektem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wskazali też obszary, wokół których należy wzmocnić działania zmierzające do obniżenia kosztów energii i tym samym zwiększenia konkurencyjności rynkowej. Nowo powołany Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski w swoim wystąpieniu podkreślał rolę swojego resortu w tym procesie. Omówił także plany nowo utworzonego ministerstwa związane z rozwojem całego sektora i opracowaniem kompleksowej strategii wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Cykliczna konferencja EuroPOWER znalazła stałe miejsce w kalendarzach przedstawicieli rynku energetycznego. Jako jedno z najważniejszych spotkań gospodarczych w Polsce, tworzy przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy kluczowymi przedstawicielami rynku, rządu, samorządów oraz prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Następna edycja już wiosną 2016 roku. Z pewnością z udziałem Energii dla firm S.A.

Energia dla firm S.A. na XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER Energia dla firm S.A. na XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER Energia dla firm S.A. na XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER Energia dla firm S.A. na XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER Energia dla firm S.A. na XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER

« wróć