Energia dla firm organizuje konkurs dla startupów i organizacji studenckich

Pod hasłem „Moc dla Rozwoju” Energia dla firm organizuje konkurs dla startupów i małych przedsiębiorstw oraz organizacji studenckich, w tym kół i stowarzyszeń naukowych, które pracują nad innowacyjnymi projektami z branży energetycznej. Nagrodą w konkursie jest 15 tys. złotych dla każdej z grup oraz szansa na wsparcie w rozwoju i komercjalizacji pomysłu. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są do 4 lutego 2018 r.

Nowa inicjatywa Energii dla firm jest skierowana do młodych firm i organizacji studenckich, które w oparciu o nowe technologie tworzą innowacyjne produkty i usługi dla rynku energii elektrycznej. W konkursie mogą być zgłaszane nowatorskie rozwiązania z zakresu obsługi klienta, zarządzania i zwiększania efektywności przesyłu energii, energetyki rozproszonej czy Smart Home. Pod ostatnim zagadnieniem kryją się rozwiązania informatyczne
i urządzenia umożliwiające optymalizację zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

„Energia dla firm jest jednym z najbardziej innowacyjnych graczy na rynku sprzedaży energii, czego dowodem jest włączenie do oferty pakietu usług WeEnergy. Umożliwia on przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, a także produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. Wdrażamy innowacje nie tylko w zakresie produktów energetycznych, ale również w zakresie nowego łączenia produktów energetycznych i innych, np. medycznych oraz nowatorskich sposobów prezentacji i sprzedaży produktów. Pracujemy nad projektami rozwojowymi na własną rękę, jednak dostrzegamy również potencjał tkwiący we współpracy ze środowiskiem akademickim oraz startupami. Wierzymy, że inicjatywy takie jak „Moc dla Rozwoju” pozwolą nam zidentyfikować nowe płaszczyzny rozwoju i nowych partnerów” – mówi Wojciech Pomykała, prezes firmy.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się startupy i małe firmy zatrudniające mniej niż 50 osób oraz organizacje studenckie, w tym koła naukowe i stowarzyszenia studentów. Projekty zgłoszone w ramach inicjatywy będą oceniane m.in. pod kątem innowacyjności, potencjału biznesowego oraz znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Jury konkursowe oceni projekty także pod względem spójności, kompleksowości i realistyczności planów realizacyjnych. Autorzy najciekawszych inicjatyw otrzymają nagrodę finansową w wysokości 15 tys. złotych.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 4 lutego 2018 r. Więcej informacji nt. projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie www.mocdlarozwoju.pl. Patronem medialnym konkursu jest StartUp Magazine oraz portalfotowoltaika.pl.

« wróć