PROEKOLOGICZNY
WIZERUNEK TWOJEJ FIRMY

OFERTA

Produkt Zielone Certyfikaty jest przeznaczony dla Przedsiębiorców, którym zależy na ochronie środowiska naturalnego i utrwaleniu proekologicznego wizerunku swojej firmy. To także doskonały sposób udokumentowania swoich wartości potencjalnym partnerom biznesowym.

Energia elektryczna sprzedawana w ramach tej oferty wytwarzana jest z następujących odnawialnych źródeł: energii wiatru, energii promieniowania słonecznego, energii aerotermalnej, geotermalnej, hydrotermalnej, energii oceanów, hydroenergii, energii z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych.

 
 

Gwarancja pochodzenia energii wydawana w formie pisemnego Certyfikatu.
Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – z możliwością dalszego przedłużenia.
Minimum formalności
– wystarczy jeden podpis.

KORZYŚCI PRODUKTU:


Realizowanie strategii
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Ochrona środowiska – 100% zakupionej
energii pochodzi z OZE.