RAZEM
DLA ZYSKU

OFERTA PAKIETOWA

Oferta pakietowa łącząca w sobie trzy produkty: sprzedaż energii elektrycznej dla firm, sprzedaż paneli fotowoltaicznych i odkup nadwyżek energii wytworzonych z instalacji. To nowatorskie rozwiązanie pozwala Przedsiębiorcy podpisać umowę sprzedaży energii z Energią dla Firm S.A. na trzy lata ze stałymi, indywidualnie wynegocjowanymi cenami za energię, a w kolejnych latach skorzystanie z mechanizmu modyfikacji cen umownych zgodnie z sytuacją cenową na giełdzie wraz z możliwością odkupu na atrakcyjnych warunkach energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej Klienta.

W RAMACH OFERTY NASZ KLIENT OTRZYMUJE

Umowę na czas określony - 60 miesięcy
Stałą, indywidualnie negocjowaną cenę za energię oraz niezmienną opłatę handlową przez 3 lata trwania umowy, a następnie co roku modyfikację ceny umownej zgodnie ze zmianami cen na giełdzie
Zabezpieczenie interesów Klienta zarówno przed podwyżkami cen energii elektrycznej, jak i przed ewentualnymi obniżkami dokonując zmiany ceny umownej przed rozpoczęciem dostaw lub w jej trakcie.
Gwarancje odkupu całości energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną Klienta
Usługę Energetyk 24/7 w ramach oferty
Oszczędność czasu dzięki przejęciu przez Energię dla firm S.A. realziacji całej procedury zmiany sprzedawcy energii w imieniu Klienta

KORZYŚCI PRODUKTU


Konkurencyjne, stabilne ceny prądu dla firmy

Możliwość wynegocjowania indywidualnych
stawek za energię elektryczną

Modyfikacja ceny w takcie trwania umowy

Możliwość odkupu energii wyprodukowanej
przez Klienta

Zakup instalacji fotowoltaicznej w atrakcyjnych
cenach

Możliwość skorzystania z preferencyjnych
warunków finansowania

Przewidywalność wysokości rachunków
za energię elektryczną

Możliwość zaplanowania kosztów związanych
z energią nawet na kilka lat

Zysk związany z zabezpieczeniem się
od rosnących lub spadających cen energii