Rynkowa Cena
GAZU

OFERTA

Rynkowa Cena Gazu skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą aby ich cena za gaz dostosowana była do bieżącej sytuacji na rynku cen gazu oraz zależy im na obniżeniu kosztów związanych z dostarczaniem paliwa gazowego w grupie taryfowej W.

Oferta dedykowana jest przede wszystkim tym Klientom, którzy obecnie korzystają z oferty taryfowej PGNiG lub mają zawartą umowę z innym sprzedawcą na czas określony, ale już poszukują nowej, atrakcyjnej cenowo alternatywy dla oferty, z kórej korzystają obecnie.

W ramach oferty nasz Klient otrzymuje:

Kompleksową Umowę na dostarczanie gazu ziemnego na czas określony od 12 nawet do 24 miesięcy.
Stałą, konkurencyjną cenę za gaz oraz niezmienną opłatę handlową przez cały okres umowy z aktualizacją ceny przed rozpoczęciem dostarczania paliwa gazowego.

Korzyści produktu:


Dostosowanie ceny za gaz przed rozpoczęciem
dostaw do poziomu cen notowanych
na giełdzie TGF.


Gwarancja niezmienności ceny gazu
w trakcie trwania umowy.

Możliwość zaplanowania kosztów związanych
z zakupem paliwem gazowym na kolejne lata.

Przewidywalność wysokości rachunków
za gaz, stabilność wydatków w firmie.