GAZ

OFERTA

Podstawowa oferta sprzedaży gazu skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy cenią bezpieczeństwo i przewidywalność ponoszonych kosztów w zakresie prowadzonej działalności. Zmiana dostawcy
gazu na Energię dla firm S.A. pozwala firmie zabezpieczyć się przed wzrostem cen gazu w ciągu trwania Umowy.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do Klientów, którzy obecnie korzystają z oferty taryfowej PGNIG i którzy chcą obniżyć koszty związanie z dostarczaniem paliwa gazowego w grupie taryfowej W.
Zmiana dosatwcy gazu na Energię dla firm S.A. to znaczące oszczędności na rachunkach za gaz.

W ramach oferty nasz Klient otrzymuje:

Kompleksową Umowę na dostarczanie gazu ziemnego na czas określony od 12 nawet do 24 miesięcy.
Stałą, konkurencyjną cenę za gaz oraz niezmienną opłatę handlową przez cały okres umowy.

Korzyści produktu:


Pewna cena za gaz przez okres trwania umowy.

Przewidywalność wysokości rachunków za gaz.

Możliwość zaplanowania kosztów związanych
z zakupem paliwem gazowym na kolejne lata.

W ramach oferty Klient może skorzystać z rozwiązania:
Sprawdź naszą ofertę bez ryzyka,
zawierając 3 miesięczną umowę na dostawy gazu!