„Bez ryzyka”
Gwarancja Rynkowej Ceny +

oferta

Oferta wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Klientów. To innowacyjne podejście pozwala Przedsiębiorcy podpisać umowę sprzedaży energii z Energią dla firm S.A. nawet jeśli termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej ma nastąpić za kilka miesięcy. Oferta daje możliwość firmie przed rozpoczęciem faktycznej sprzedaży energii, lub w trakcie trwania umowy, dostosowanie cen umownych na poszczególne lata do realiów cenowych wówczas obowiązujących na rynku energetycznym.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do tych Klientów, którzy nie mogą w najbliższym czasie zmienić sprzedawcy energii elektrycznej ponieważ mają zawarte umowy na czas określony z obecnymi sprzedawcami, ale już poszukują nowej, atrakcyjnej cenowo alternatywy dla swojej dzisiejszej oferty energetycznej.

W ramach oferty nasz Klient otrzymuje:

Umowę na czas określony od 12 nawet do 60 miesięcy
Ceny prądu indywidualnie ustalane na każdy rok umowy
Usługę Energetyk 24/7 w ramach oferty
Stałą, pewną cenę za energię oraz niezmienną opłatę handlową przez cały okres umowy
Zabezpieczenie interesów Klienta zarówno przed podwyżkami cen energii elektrycznej, jak i przed ewentualnymi obniżkami dokonując zmiany ceny umownej przed rozpoczęciem dostaw lub w jej trakcie.
Oszczędność czasu dzięki przejęciu przez Energię dla firm S.A. realziacji procedury zmiany sprzedawcy energii w imieniu Klienta.

Korzyści produktu:


Konkurencyjne, stabilne ceny prądu
dla firmy.

Możliwość wynegocjowania indywidualnych
stawek za energię elektryczną.

Całe ryzyko zmian cen energii elektrycznej
na rynku przeniesione jest na sprzedawcę.

Przewidywalność wysokości rachunków
za energię elektryczną.

Możliwość zaplanowania kosztów związanych
z energią nawet na kilka lat.

Zysk związany z zabezpieczeniem się
od rosnących lub spadających cen energii.

Negocjacja ceny przed przełączeniem
do Energii dla firm S.A. i w trakcie trwania umowy.