ZIELONE CERTYFIKATY

KORZYŚCI

Ochrona środowiska – 100% zakupionej energii pochodzi z OZE

Realizowanie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

OPIS

Produkt Zielone Certyfikaty jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którym zależy na ochronie środowiska naturalnego i utrwaleniu proekologicznego wizerunku swojej firmy. To także doskonały sposób udokumentowania swoich wartości potencjalnym partnerom biznesowym.

Energia elektryczna sprzedawana w ramach tej oferty wytwarzana jest z następujących odnawialnych źródeł: energii wiatru, energii promieniowania słonecznego, energii aerotermalnej, geotermalnej, hydrotermalnej i energii oceanów, hydroenergii, energii z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych.

SZCZEGÓŁY

  • Gwarancja pochodzenia energii wydawana w formie pisemnego Certyfikatu
  • Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle
    energii – z możliwością dalszego przedłużenia
  • Minimum formalności – wystarczy jeden podpis