Razem dla zysku

OPIS

oferta pakietowa łącząca w sobie trzy produkty: sprzedaż energii elektrycznej dla firm, sprzedaż paneli fotowoltaicznych i odkup nadwyżek energii wytworzonych z instalacji.
To nowatorskie rozwiązanie pozwala Przedsiębiorcy podpisać umowę sprzedaży energii z Energią dla Firm S.A. na trzy lata ze stałymi, indywidualnie wynegocjowanymi cenami za energię, a w kolejnych latach skorzystanie z mechanizmu modyfikacji cen umownych zgodnie z sytuacją cenową na giełdzie wraz z możliwością odkupu na atrakcyjnych warunkach energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej Klienta.

W ramach oferty nasz Klient otrzymuje:

  • Umowę na czas określony - 60 miesięcy
  • Stałą, indywidualnie negocjowaną cenę za energię oraz niezmienną opłatę handlową przez 3 lata trwania umowy, a następnie co roku modyfikację ceny umownej zgodnie ze zmianami cen na giełdzie
  • Zabezpieczenie interesów Klienta zarówno przed podwyżkami cen energii elektrycznej, jak i przed ewentualnymi obniżkami dokonując zmiany ceny umownej przed rozpoczęciem dostaw lub w jej trakcie.
  • Gwarancje odkupu całości energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną Klienta
  • Usługę Energetyk 24/7 w ramach oferty
  • Oszczędność czasu dzięki przejęciu przez Energię dla firm S.A. realziacji całej procedury zmiany sprzedawcy energii w imieniu Klienta

Korzyści produktu:

Konkurencyjne, stabilne ceny prądu dla firmy

Możliwość wynegocjowania indywidualnych stawek za energię elektryczną
Modyfikacja ceny w takcie trwania umowy


Możliwość odkupu energii wyprodukowanej przez Klienta
Zakup instalacji fotowoltaicznej w atrakcyjnych cenach
Możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków finansowania


Przewidywalność wysokości rachunków za energię elektryczną
Możliwość zaplanowania kosztów związanych z energią nawet na kilka lat
Zysk związany z zabezpieczeniem się od rosnących lub spadających cen energii