Gaz

Rynkowa Cena Gazu

OPIS

Rynkowa Cena Gazu skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą aby ich cena za gaz dostosowana była do bieżącej sytuacji na rynku cen gazu oraz zależy im na obniżeniu kosztów z dostarczaniem paliwa gazowego w grupie taryfowej W.

Oferta dedykowana jest przede wszystkim tym Klientom, którzy obecnie korzystają z oferty taryfowej PGNIG lub mają zawartą umowę z innym sprzedawcą na czas określony, ale już poszukują nowej, atrakcyjnej cenowo alternatywy dla oferty, z kórej korzystają obecnie.

W ramach oferty nasz Klient otrzymuje:

  • Kompleksową Umowę na dostarczanie gazu ziemnego na czas określony od 12 nawet do 24 miesięcy
  • Stałą, konkurencyjną cenę za gaz oraz niezmienną opłatę handlową przez cały okres umowy z aktualizacją ceny przed rozpoczęciem dostarczania paliwa gazowego.

Korzyści produktu:

Dostosowanie ceny za gaz przed rozpoczęciem dostaw do poziomu cen notowanych na giełdzie TGE
Gwarancja niezmienności ceny gazu w trakcie trwania umowy

Przewidywalność wysokości rachunków za gaz, stabilność wydatków w firmieMożliwość zaplanowania kosztów związanych z zakupem paliwem gazowym na kolejne lata

GAZ

OPIS

Podstawowa oferta sprzedaży gazu skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy cenią bezpieczeństwo i przewidywalność ponoszonych kosztów w zakresie prowadzonej działalności. Zmiana dostawcy gazu na Energię dla firm S.A. pozwala firmie zabezpieczyć się przed wzrostem cen gazu w ciągu trwania Umowy.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do Klientów, którzy obecnie korzystają z oferty taryfowej PGNIG i którzy chcą obniżyć koszty związanie z dostarczaniem paliwa gazowego w grupie taryfowej W. Zmiana dosatwcy gazu na Energię dla firm S.A. to znaczące oszczędności na rachunkach za gaz:

W ramach oferty podstawowej nasz Klient otrzymuje:

  • Kompleksową Umowę na dostarczanie gazu ziemnego na czas określony od 12 nawet do 24 miesięcy
  • Stałą, konkurencyjną cenę za gaz oraz niezmienną opłatę handlową przez cały okres umowy

Korzyści produktu:

Pewna cena za gaz przez okres trwania umowy

Przewidywalność wysokości rachunków za gaz

Możliwość zaplanowania kosztów związanych z zakupem paliwem gazowym na kolejne lataW ramach oferty Klient może skorzystać z rozwiązania: „wypróbuj bez ryzyka zawierając z Energią dla firm S.A. - Umowę na 3-miesiące dostaw gazu na próbę”