„Zawsze Pewniej” Gwarancja Stałej Ceny +

OPIS

skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i przewidywalność ponoszonych kosztów w zakresie prowadzonej działalności.
Produkt pozwala zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii elektrycznej dla firm nawet przez kilka lat.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do tych Klientów, którzy obecnie są na cenach taryfowych ze standardową opłatą handlową u lokalnych sprzedawców oraz tych, którym wkrótce kończy się umowa i poszukują nowej, atrakcyjnej cenowo alternatywy dla swojej dzisiejszej oferty energetycznej.

W ramach oferty nasz Klient otrzymuje:

 • Umowę na czas określony od 12 nawet do 60 miesięcy
 • Stałą, pewną cenę za energię dla firmy oraz niezmienną opłatę handlową przez cały okres umowy
 • Ceny indywidualnie ustalane na każdy rok umowy
 • Usługę Energetyk 24/7 w ramach oferty
 • Oszczędność czasu dzięki przejeciu przez Energię dla firm S.A. realizacji całej procedury zmiany sprzedawcy energii w imieniu Klienta.

Korzyści produktu:

gwarancja niezmienności ceny prądu dla firmy

całe ryzyko zmian cen energii elektrycznej na rynku przeniesione jest na sprzedawcę
przewidywalność wysokości rachunków za energię elektryczną


możliwość zaplanowania kosztów związanych z energią nawet na kilka lat
możliwość wynegocjowania indywidualnych stawek za energię elektryczną
usługę dodatkową w cenie

„Bez ryzyka” Gwarancja Rynkowej Ceny +

OPIS

oferta wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Klientów. To innowacyjne podejście pozwala Przedsiębiorcy podpisać umowę sprzedaży energii z Energią dla Firm S.A. nawet jeśli termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej ma nastąpić za kilka miesięcy. Oferta daje możliwość firmie przed rozpoczęciem faktycznej sprzedaży energii lub w trakcie trwania umowy dostosowanie cen umownych na poszczególne lata do realiów cenowych wówczas obowiązujących na rynku energetycznym.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do tych Klientów, którzy nie mogą w najbliższym czasie zmienić sprzedawcy energii elektrycznej ponieważ mają zawarte umowy na czas określony z obecnymi sprzedawcami, ale już poszukują nowej, atrakcyjnej cenowo alternatywy dla dzisiejszej swojej oferty energetycznej.

W ramach oferty nasz Klient otrzymuje:

 • Umowę na czas określony od 12 nawet do 60 miesięcy
 • Stałą, pewną cenę za energię oraz niezmienną opłatę handlową przez cały okres umowy
 • Zabezpieczenie interesów Klienta zarówno przed podwyżkami cen energii elektrycznej, jak i przed ewentualnymi obniżkami dokonując zmiany ceny umownej przed rozpoczęciem dostaw lub w jej trakcie.
 • Ceny prądu indywidualnie ustalane na każdy rok umowy
 • Usługę Energetyk 24/7 w ramach oferty
 • Oszczędność czasu dzięki przejęciu przez Energię dla firm S.A. realziacji procedury zmiany sprzedawcy energii w imieniu Klienta.

Korzyści produktu:

Konkurencyjne, stabilne ceny prądu dla firmy

Całe ryzyko zmian cen energii elektrycznej na rynku przeniesione jest na sprzedawcę
Przewidywalność wysokości rachunków za energię elektryczną


Możliwość zaplanowania kosztów związanych z energią nawet na kilka lat
Zysk związany z zabezpieczeniem się od rosnących lub spadających cen energii
Możliwość wynegocjowania indywidualnych stawek za energię elektryczną


Negocjacja ceny przed przełączeniem do Energii dla firm S.A. i w trakcie trwania umowy