CZY WIESZ JAK PROSTA JEST ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII?

TO TYLKO 5 PROSTYCH KROKÓW

Zobacz krok po kroku cały proces i sprawdź jak szybko i łatwo możesz zacząć oszczędzać na rachunkach za prąd!

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej na Energię dla firm S.A. jest prosta i bezpieczna. Szanujemy Twój czas, dlatego wszelkie formalności załatwiamy za Ciebie. Musisz wykonać tylko pierwszy krok i wybrać Energię dla firm S.A.! Całą resztę zrobimy za Ciebie.
Czas włączyć oszczędzanie!

Krok 1
KROK PIERWSZY:
PODPISANIE UMOWY

 • Zapoznaj się z ofertą dostępną na naszej stronie internetowej www.energiadlafirm.pl W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem telefonu 801 415 515 lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego https://wwwenergiadlafirmpl/kontakt . Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji!
 • W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą nasz doradca, z którym telefonicznie ustalisz warunki nowej umowy, a następnie otrzymasz pocztą umowę do podpisu
 • Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie dokumentów, resztę formalności załatwimy w Twoim imieniu – to proste!

CHCEMY BYĆ DLA CIEBIE PARTNEREM!

Krok 2
KROK DRUGI:
WERYFIKACJA UMOWY

 • W trosce o poprawność wprowadzanych danych Twoja umowa zostanie szczegółowo zweryfikowana przez naszych pracowników pod względem:
  • danych firmy/osoby fizycznej (nazwa, NIP, REGON, PESEL)
  • danych teleadresowych
  • wielkości zadeklarowanego wolumenu zużycia energii elektrycznej
  • cen

Proces weryfikacji umowy zakończony zostanie rozmową telefoniczną, podczas której potwierdzisz poprawność danych i fakt zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

DBAMY O JAKOŚĆ OBSŁUGI!

Krok 3
KROK TRZECI:
WYPOWIEDZENIE UMOWY U OBECNEGO SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Po pozytywnej weryfikacji podpisanej umowy, w Twoim imieniu:

 • wypowiemy umowę na sprzedaż energii elektrycznej z obecnym sprzedawcą
 • zgłosimy wniosek o zmianę sprzedawcy do Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

ZAŁATWIAMY ZA CIEBIE WSZYSTKIE FORMALNOŚCI!

Krok 4
KROK CZWARTY:
ZAWARCIE NOWEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ

Po skutecznym wypowiedzeniu umowy u aktualnego sprzedawcy energii oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o zmianę sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

 • jeżeli jesteś stroną umowy kompleksowej na sprzedaży i dystrybucję energii elektrycznej i jeśli po raz pierwszy zmieniasz sprzedawcę, podpiszemy w Twoim imieniu, nową umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony
 • jeśli kolejny raz zmieniasz sprzedawcę, wówczas nowa umowa na dystrybucję energii elektrycznej nie będzie zawierana

SZANUJEMY TWÓJ CZAS!

Krok 5
KROK PIĄTY:
FAKTUROWANIE

Po zakończonym procesie zmiany sprzedawcy otrzymasz od nas:

 • obustronnie podpisaną umowę na dystrybucję energii elektrycznej
 • fakturę prognozową

CIESZ SIĘ OSZCZĘDNOŚCIAMI!


ILE TRWA PROCES ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII?

 • Jeśli posiadasz umowę na czas nieokreślony nowymi, niższymi stawkami możesz się cieszyć już po 3 miesiącach!
 • Jeśli ograniczają Cię obowiązki z poprzedniej umowy poinformuj o tym naszego doradcę. Pomoże Ci dobrać najlepsze rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez cały proces zmiany sprzedawcy.

PRZEKONAJ SIĘ JAK PROSTA JEST ZMIANA SPRZEDAWCY GAZU!

TO TYLKO 4 PROSTE KROKI

Zobacz krok po kroku cały proces i sprawdź jak szybko i łatwo możesz zacząć oszczędzać na rachunkach za gaz!

Zmiana sprzedawcy gazu na Energię dla firm S.A. jest prosta i bezpieczna. Szanujemy Twój czas, dlatego wszelkie formalności załatwiamy za Ciebie.
Musisz wykonać tylko pierwszy krok i wybrać Energię dla firm S.A.! Całą resztę zrobimy za Ciebie.
Czas włączyć oszczędzanie!

Krok 1
KROK PIERWSZY:
PODPISANIE UMOWY

 • Zapoznaj się z ofertą dostępną na naszej stronie internetowej www.energiadlafirm.pl W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem telefonu 801 415 515 lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego https://www.energiadlafirm.pl/kontakt  Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji!
 • W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą nasz doradca, z którym telefonicznie ustalisz warunki nowej umowy, a następnie otrzymasz pocztą umowę do podpisu
 • Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie dokumentów, resztę formalności załatwimy w Twoim imieniu – to proste!

CHCEMY BYĆ DLA CIEBIE PARTNEREM!

Krok 2
KROK DRUGI:
WERYFIKACJA UMOWY

 • W trosce o poprawność wprowadzanych danych Twoja umowa zostanie szczegółowo zweryfikowana przez naszych pracowników pod względem:
  • danych firmy/osoby fizycznej (nazwa, NIP, REGON, PESEL)
  • danych teleadresowych
  • wielkości zadeklarowanego wolumenu zużycia gazu
  • cen

Proces weryfikacji umowy zakończony zostanie rozmową telefoniczną, podczas której potwierdzisz poprawność danych i fakt zawarcia umowy sprzedaży gazu.

DBAMY O JAKOŚĆ OBSŁUGI!

Krok 3
KROK TRZECI:
WYPOWIEDZENIE UMOWY U OBECNEGO SPRZEDAWCY GAZU

Po pozytywnej weryfikacji podpisanej umowy, w Twoim imieniu:

 • wypowiemy umowę na sprzedaż gazu z obecnym sprzedawcą
 • zgłosimy wniosek o zmianę sprzedawcy do Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

ZAŁATWIAMY ZA CIEBIE WSZYSTKIE FORMALNOŚCI!

Krok 4
KROK CZWARTY:
FAKTUROWANIE

Po zakończonym procesie zmiany sprzedawcy otrzymasz od nas:

 • jedną fakturę zawierającą wszystkie składowe rachunku za gaz tj. opłatę za przesył i sprzedaż gazu
 • materiały informacyjne o naszej firmie

CIESZ SIĘ OSZCZĘDNOŚCIAMI!


ILE TRWA PROCES ZMIANY SPRZEDAWCY GAZU?

 • W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, nowymi niższymi stawkami możesz się cieszyć już po 1 miesiącu! (chyba, że Twoje warunki poprzedniej umowy stanowią inaczej)
 • Jeżeli posiadasz umowę zawartą na czas określony, poinformuj o tym naszego doradcę, który pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez cały proces zmiany sprzedawcy

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obrotu energią elektryczną w Polsce? Sprawdź zasady sprzedaży energii elektrycznej i przekonaj się jak możesz skorzystać z konkurencyjnego, zliberalizowanego rynku energii.

MASZ PRAWO ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ!

W wyniku uwolnienia rynku energii elektrycznej od lipca 2007 r. wszyscy nabywcy energii elektrycznej uzyskali prawo do zmiany sprzedawcy. Rynek ten ożywił się i stał się konkurencyjny w 2010 r. kiedy do gry wkroczyli niezależni sprzedawcy prądu. Dziś każdy odbiorca energii elektrycznej może dowolnie wybierać pomiędzy różnymi ofertami cenowymi sprzedawców.

JAK DZIAŁA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Za produkcję energii elektrycznej odpowiedzialna jest elektrownia. Wyprodukowana energia przesyłana jest za pomocą sieci energetycznej do Twojej firmy. Za przesył oraz utrzymanie sieci energetycznej odpowiada Twój lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zwany potocznie dostawcą prądu. W tym samym czasie elektrownia sprzedaje wyprodukowaną energię na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Energia dla firm S.A. kupuje energię elektryczną na TGE, następnie sprzedaje ją Tobie.

Wykres

NOWY SPOSÓB ROZLICZEŃ PO ZMIANIE SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę sprzedawcy energii elekrycznej, wówczas będziesz otrzymywał dwie faktury. Ponieważ będziesz płacił mniej za energię czynną, a opłata za dystrybucję energii pozostanie bez zmian, to suma tych dwóch faktur będzie niższa niż wartość obecnej jednej faktury wystawionej za sprzedaż i dystrybucję.

Faktury, które otrzymasz po zmianie sprzedawcy to:

 • faktura od Twojego lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego za przesył energii
 • faktura od Twojego nowego sprzedawcy energii elektrycznej za zużytą przez Ciebie energię czynną.

Pamiętaj, że suma tych dwóch faktur po zmianie sprzedawcy, będzie niższa niż wartość jednej faktury za sprzedaż i dystrybucję energii. ZMIEŃ SPRZEDAWCĘ!

Wykres

RYNEK GAZU ZIEMNEGO

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obrotu gazem w Polsce? Sprawdź zasady sprzedaży gazu ziemnego i przekonaj się jakie korzyści niesie ze sobą liberalizacja rynku gazu.

MASZ PRAWO ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ GAZU!

W 2011 r. rynek gazu został częściowo uwolniony. Od tego czasu. nabywcy gazu ziemnego wysokometanowego uzyskali prawo do zmiany sprzedawcy. Dopiero jednak wprowadzenie obliga giełdowego tj. obowiązku publicznej sprzedaży części gazu ziemnego na giełdzie, spowodowało powstanie rzeczywistego rynku hurtowego obrotu gazem tzn. sprzedaży gazu podmiotom wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży.

Dzięki wdrożonym zmianom każdy odbiorca gazu ziemnego może dowolnie wybierać pomiędzy różnymi ofertami cenowymi niezależnych sprzedawców gazu.

JAK DZIAŁA RYNEK GAZU ZIEMNEGO?

Wydobyty gaz ziemny jest wtłaczany do rurociągu. Wtłoczony do sieci gaz jest magazynowany lub przesyłany dalej przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) do mniejszej sieci dystrybucyjnej. Za budowę i eksploatację sieci dystrybucyjnej, jak również fizyczne dostarczenie gazu do odbiorców końcowych odpowiada lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). W tym samym czasie wydobywca lub importer gazu sprzedaje go zgodnie z wprowadzonym obligiem giełdowym na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) Energia dla firm S.A. kupuje gaz na TGE, a następnie sprzedaje go Tobie.

Wykres

SPOSÓB ROZLICZEŃ PO ZMIANIE SPRZEDAWCY

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę sprzedawcy gazu, inaczej niż w przypadku energii elektrycznej, będziesz otrzymywał tylko jedną fakturę. Zmieniając sprzedawcę gazu, zawierasz umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję gazu, dlatego też Twoja faktura będzie zawierała wszystkie składowe rachunku tj. opłatę za przesył i sprzedaż gazu.