RYNEK GAZU ZIEMNEGO

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obrotu gazem w Polsce? Sprawdź zasady sprzedaży gazu ziemnego i przekonaj się jakie korzyści niesie ze sobą liberalizacja rynku gazu.

MASZ PRAWO ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ GAZU!

W 2011 r. rynek gazu został częściowo uwolniony. Od tego czasu. nabywcy gazu ziemnego wysokometanowego uzyskali prawo do zmiany sprzedawcy. Dopiero jednak wprowadzenie obliga giełdowego tj. obowiązku publicznej sprzedaży części gazu ziemnego na giełdzie, spowodowało powstanie rzeczywistego rynku hurtowego obrotu gazem tzn. sprzedaży gazu podmiotom wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży.

Dzięki wdrożonym zmianom każdy odbiorca gazu ziemnego może dowolnie wybierać pomiędzy różnymi ofertami cenowymi niezależnych sprzedawców gazu.

JAK DZIAŁA RYNEK GAZU ZIEMNEGO?

Wydobyty gaz ziemny jest wtłaczany do rurociągu. Wtłoczony do sieci gaz jest magazynowany lub przesyłany dalej przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) do mniejszej sieci dystrybucyjnej. Za budowę i eksploatację sieci dystrybucyjnej, jak również fizyczne dostarczenie gazu do odbiorców końcowych odpowiada lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). W tym samym czasie wydobywca lub importer gazu sprzedaje go zgodnie z wprowadzonym obligiem giełdowym na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) Energia dla firm S.A. kupuje gaz na TGE, a następnie sprzedaje go Tobie.

Wykres

SPOSÓB ROZLICZEŃ PO ZMIANIE SPRZEDAWCY

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę sprzedawcy gazu, inaczej niż w przypadku energii elektrycznej, będziesz otrzymywał tylko jedną fakturę. Zmieniając sprzedawcę gazu, zawierasz umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję gazu, dlatego też Twoja faktura będzie zawierała wszystkie składowe rachunku tj. opłatę za przesył i sprzedaż gazu.