RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obrotu energią elektryczną w Polsce? Sprawdź zasady sprzedaży energii elektrycznej i przekonaj się jak możesz skorzystać z konkurencyjnego, zliberalizowanego rynku energii.

MASZ PRAWO ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ!

W wyniku uwolnienia rynku energii elektrycznej od lipca 2007 r. wszyscy nabywcy energii elektrycznej uzyskali prawo do zmiany sprzedawcy. Rynek ten ożywił się i stał się konkurencyjny w 2010 r. kiedy do gry wkroczyli niezależni sprzedawcy prądu. Dziś każdy odbiorca energii elektrycznej może dowolnie wybierać pomiędzy różnymi ofertami cenowymi sprzedawców.

JAK DZIAŁA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Za produkcję energii elektrycznej odpowiedzialna jest elektrownia. Wyprodukowana energia przesyłana jest za pomocą sieci energetycznej do Twojej firmy. Za przesył oraz utrzymanie sieci energetycznej odpowiada Twój lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zwany potocznie dostawcą prądu. W tym samym czasie elektrownia sprzedaje wyprodukowaną energię na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Energia dla firm S.A. kupuje energię elektryczną na TGE, następnie sprzedaje ją Tobie.

Wykres

NOWY SPOSÓB ROZLICZEŃ PO ZMIANIE SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę sprzedawcy energii elekrycznej, wówczas będziesz otrzymywał dwie faktury. Ponieważ będziesz płacił mniej za energię czynną, a opłata za dystrybucję energii pozostanie bez zmian, to suma tych dwóch faktur będzie niższa niż wartość obecnej jednej faktury wystawionej za sprzedaż i dystrybucję.

Faktury, które otrzymasz po zmianie sprzedawcy to:

  • faktura od Twojego lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego za przesył energii
  • faktura od Twojego nowego sprzedawcy energii elektrycznej za zużytą przez Ciebie energię czynną.

Pamiętaj, że suma tych dwóch faktur po zmianie sprzedawcy, będzie niższa niż wartość jednej faktury za sprzedaż i dystrybucję energii. ZMIEŃ SPRZEDAWCĘ!

Wykres