NA JAKIEJ PODSTAWIE WYSTAWIAMY FAKTURY?

 • Odczytów licznika dokonuje przedstawiciel Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zwanego potocznie dostawcą prądu, a nie sprzedawca energii elektrycznej
 • Dane pomiarowe udostępniane są przez OSD na Platformie Wymiany Informacji (PWI), w formie plików elektronicznych, w których zużycie jest przedstawione profilowo, pokazując wartości dobowo-godzinowe, czyli zużycie w każdej godzinie dnia
 • Sprzedawca energii elektrycznej pobiera dane pomiarowe z PWI i dokonuje rozliczenia Klienta za rzeczywiście zużytą energię. Ze względu na różne terminy odczytów układów pomiarowych, rozliczeń energii elektrycznej dokonujemy, gdy otrzymamy dane pomiarowe za pełny miesiąc

RODZAJE DOKUMENTÓW KLIENTA BIZNESOWEGO

FAKTURA ROZLICZENIOWA:

 • wystawiana po przekazaniu danych pomiarowych przez OSD
 • uwzględnia rzeczywiście zużytą ilość energii elektrycznej
 • rozlicza wcześniej wystawioną za dany okres fakturę prognozową, korygując ją do kwoty należnej za faktycznie zużytą ilość energii

FAKTURA PROGNOZOWA:

 • wystawiana raz na miesiąc
 • odzwierciedla zadeklarowane podczas zawierania umowy przez Klienta, zużycie energii elektrycznej

RODZAJE DOKUMENTÓW KLIENTA INDYWIDUALNEGO

FAKTURA ROZLICZENIOWA:

 • wystawiana po przekazaniu danych pomiarowych przez OSD
 • uwzględnia rzeczywiście zużytą ilość energii elektrycznej
 • rozlicza wcześniej wystawiony za dany okres harmonogram płatności, korygując go do kwoty należnej za faktycznie zużytą ilość energii

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI:

 • wystawiany jest raz na 12 miesięcy
 • odzwierciedla zadeklarowane przez Klienta podczas zawierania umowy, zużycie energii
 • płatności są podzielone na sześć dwumiesięcznych okresów rozliczeniowych z równą kwotą do zapłaty