Chcesz swobodnie poruszać się na rynku energii elektrycznej i gazu?
Chcesz dokładnie poznać swoje prawa i obowiązki?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników zliberalizowanego rynku energii elektrycznej i paliw gazowych, Urząd Regulacji Energetyki przygotował poradniki: Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych, które udostępniamy poniżej.

zbior-praw-konsumenta-gaz.jpg
Errata do Zbioru Praw Konsumenta Paliw Gazowych

W publikacjach znajdziesz m.in. informacje na temat:

  • przyłączenia do sieci, zawierania i rozwiązywania umów oraz ich elementów składowych
  • taryf
  • wystawiania faktur i ich korygowania, płatności, zasad rozliczania
  • procedury reklamacyjnej i standardów jakości
  • nieuczciwych praktyk rynkowych

zbior-praw-konsumenta-energia.jpg
Errata do Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej