SIEDZIBA FIRMY

Energia dla firm S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

801 415 515
22 276 25 36

Opłata za minutę połączenia zgodna z cennikiem operatora dla danej taryfy.

fax: 22 257 88 71

Czynne od pon. – pt. w godzinach 8:00-17:00.
e-mail: cok@energiadlafirm.pl

W celu ułatwienia kontaktu i zapewnienia wysokiej jakości obsługi prosimy o podanie:

  • Klient biznesowy - nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy
  • Klient indywidualny - imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania

Formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@energiadlafirm.pl
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania oferty, a ich niepodanie uniemożliwi jej przesłanie. Dane będą przetwarzane w celu marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
Dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.